top of page

Getting to know "Kru Kate" มาทำความรู้จักกับครูสอนภาษาอังกฤษของ Theclasstutor กัน

Updated: Mar 15, 2023

ขอ 3 คำกับผู้หญิงคนนี้>>จริงจัง(เรื่องกิน) • เลือกเยอะ • มั่นใจ >>

.

มาทำความรู้จักกับครู Kate ครูภาษาอังกฤษของ Theclasstutor กันค่า

.

ตอนนี้ครูทำงานในวงการแฟชั่นและดีไซน์ + สอนภาษาอังกฤษไปด้วย รับรองได้เลย ทั้งสวยและเก่ง เรียนสนุก นักเรียนติดใจจริมๆนะจ้ะ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page