top of page

What is Fraction ? เคยได้ยินคำว่า "เศษส่วน" ไหม


หลายคนคงเคยเรียนคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง “เศษส่วน” กันใช่ไหมครับ คงเคยได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดกันว่า ในเศษส่วนเนี่ย ตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะ แล้วทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าทำไมตัวส่วนเนี่ยถึงเป็นศูนย์ไม่ได้ วันนี้ทาง Theclasstutor จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับ


ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเศษส่วนคืออะไร ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย เศษส่วนคือ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ๆ ของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน ตัวอย่างเช่น มีพิซซ่าหนึ่งถาดแบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆกัน พิซซ่า 1 ส่วนที่ได้จากการแบ่งจะหมายถึง 1 ใน 8 ของพิซซ่าทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งตัวเศษ หมายถึง จำนวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มีและตัวส่วน หมายถึง จำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้น ถ้าจะเขียนการแบ่งพิซซ่านี้เป็นเศษส่วนจะเขียนได้ว่า 1/8

ตัวอย่างอื่นๆเช่น มีส้ม 8 ผล ซื้อมา 3 ผล 3 ผลนี้หมายถึง 3 ใน 8 ของส้มทั้งหมด ซึ่งก็คือ 3/8

เค้ก 1 ชิ้น แบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน เค้ก 2 ส่วน หมายถึง 2 ใน 5 ของเค้กทั้งหมด ซึ่งก็คือ 2/5

เห็นได้ว่าแต่ละตัวอย่างจะมีการเลือกวัตถุจำนวนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมดที่ได้แบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ดังนั้น เราจะเลือกวัตถุจำนวนหนึ่งจากสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ หรือกล่าวว่า เลือกวัตถุจำนวนหนึ่งจากวัตถุที่แบ่งออกเป็นศูนย์ส่วนเท่า ๆ กันนั้นเป็นไปไม่ได้ นั่นคือ เราจะหยิบพิซซ่า 1 ชิ้นจากพิซซ่า 0 ชิ้น ก็คือ 1/0 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เราจะซื้อส้ม 3 ผลจากส้มทั้งหมด 0 ผล ก็คือ 3/0 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เราจะกินเค้ก 2 ชิ้นจากเค้กทั้งหมด 0 ชิ้น ก็คือ 2/0 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมในเศษส่วน ตัวส่วนถึงเป็นศูนย์ไม่ได้

177 views0 comments

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page