top of page

IELTS คืออะไร? ทำความรู้จักข้อสอบวัดทักษะทางภาษาที่ใช้ทั่วโลก

Updated: Jan 30

What is this IELTS test about
what is IELTS

IELTS (The International English Language Testing System) เป็นการสอบประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก การสอบ IELTS สะท้อนถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ทำงาน และการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

ผลสอบของ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง และยังครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ เช่น ประเทศไทย อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การสอบ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษที่นักเรียนที่คิดจะเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ หรือคณะอินเตอร์จำเป็นต้องสอบให้ได้คะแนนดีอีกด้วย

IELTS how to use the score
IELTS facts

การสอบ IELTS จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. IELTS Academic ใช้เพื่อการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 2. IELTS General Training ใช้เพื่อการอบรม ทำงาน หรือการยื่นขอ Visa และสามรถใช้เป็นใบผ่านทางในการยื่นทำงานในองค์กรต่างประเทศ

ค่าสมัครสอบ IELTS

 • IELTS Regular (Paper / Computer): 7,100 บาท

 • IELTS UKVI (Paper / Computer): 7,710 บาท

 • IELTS Life Skills: 5,800 บาท

ข้อมูลอ้างอิง : IDP IELTS


วิธีการสมัครสอบ IELTS

สามารถได้ทั้ง IDP และ British Council สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ค่ะ


รายละเอียดการสอบ IELTS (4 Skills)

Listening Reading Writing Speaking
Parts of IELTS

IELTS คือ การวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านประกอบด้วยการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยรายละเอียดการสอบในแต่ละด้าน มีดังนี้

 1. ข้อสอบ Listening ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ มีเวลา 30 นาที ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้อ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้เขียนและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอีก 10 นาที

 2. ข้อสอบ Reading ประกอบด้วย 3 บทความและคำถามจำนวน 40 ข้อ มีเวลาในการทำ 60 นาทีมีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความและคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาจะมาจากเรื่องทั่วไปในสังคม ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพาร์ทนี้จะมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 5 นาที

 3. ข้อสอบ Writing ประกอบด้วย 2 ส่วน มีเวลาให้ 60 นาที คือ Writing Task I การเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ และต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ และ Writing Task II เป็นการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

 4. ข้อสอบ Speaking แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ใช้เวลา 11 – 14 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 2 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สอง

คะแนน IELTS สามารถเข้าคณะอินเตอร์ได้

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจและอยากเรียนต่อคณะอินเตอร์ในไทย ต้องห้ามพลาด

University Requirements for IELTS in Thailand
University Requirements for IELTS

 

มาเตรียมตัวสอบ IELTS ไปพร้อมกับ The Class "6 เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS"

IELTS Tips and techniques
IELTS Tips

ทำไมต้องเรียนกับ The Class

 1. สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สอบ IELTS โดยตรง

 2. แนะนำเทคนิคขั้นเทพ up คะแนนได้ภายในคลาสแรกๆ

 3. กระชับ ฉับไว ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพราะเวลามีค่า เรามุ่งสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มั่นใจว่าเนื้อหา เข้มข้น ขอการันตีว่าคุ้มค่าแน่นอน

น้อง ๆ ที่มีพื้นฐาน หรือ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถลงเรียนได้ สามารถปรึกษา และวางแผนการเรียน รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ อยากทดลองเรียนกับเรา เพื่อเตรียมตัวสอบได้แล้ววันนี้!! โทร. 094-952-5241

Location: Open Every day, Soi Vibhavadi 44, Bangkok

ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ FB: The Class Tutor / IG: theclasstutor


 

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page