Search

7 โรงเรียนนานาชาติ 'เชียงใหม่' ความสะดวกไม่ขาด บรรยากาศให้เต็ม!

Updated: 3 days ago


โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่

หลังจากที่ได้เยี่ยมชม 8 อันดับ โรงเรียนนานาชาติสุดหรู ใน 'ภูเก็ต' ไปแล้ว วันนี้ The Class จะพาขึ้นเหนือ เยี่ยมชม 7 อันดับโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ เมืองที่มีทั้งความสะดวก และธรรมชาติรายล้อม อีกทั้งอากาศในหน้าหนาวที่เย็นสบายไม่แพ้ต่างประเทศเลยค่ะ


Lanna International School
Lanna International School
Lanna International School

ระบบการศึกษาของอังกฤษได้รับการยกย่องและเลียนแบบจากหลายประเทศทั่วโลก โรงเรียนมัธยมศึกษา LANNA พยายามที่จะเสนอการศึกษาของอังกฤษอย่างดีที่สุด โดยมีผลให้ได้รับคุณวุฒิจาก Cambridge IGCSE และ A Level ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เรามอบประสบการณ์การศึกษาที่เข้มงวดและมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จด้านวิชาการอย่างสูง ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสอื่นๆ ที่หลากหลาย ไม่น้อยไปกว่าโปรแกรมกีฬาและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของเรา


Curriculum: British, International Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 254,000 THB to 486,000 THB Facebook Page: Lanna International School Thailand | Amphoe Hang Dong | Facebook Website: Lanna International School Thailand | Chiang Mai (lannaist.ac.th)

credit : Lanna International School Thailand | Chiang Mai (lannaist.ac.th)Chiang Mai International School

Chiang Mai International School
Chiang Mai International School
Our Vision
To provide educational excellence in a caring Christian community that respects and celebrates diversity.
Our Mission
To develop learners who can pursue personal and academic goals, based on educational excellence and strong moral foundations. To equip international students for lives of learning and positive contributions locally and globally.

Curriculum: British, International Age Range: Ages 3 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 289,400 THB to 501,300 THB Facebook Page: Chiang Mai International School | Facebook Website: List of every International School in Chiang Mai (international-schools-database.com)

credit : List of every International School in Chiang Mai (international-schools-database.com)Nakornpayap International School

Nakornpayap International School
Nakornpayap International School
Our Vision
Education Through Diversity Promote passionate, life-long learners who strive for academic excellence through a well-balanced and relevant curriculum
Our Mission Nakornpayap International School will embrace diverse cultures and effectively collaborate with all stakeholders and the local community. NIS will respect the importance of inclusive relationships, built from mutual support, while nurturing engaged, confident, and empathetic students. Our goal is to develop critical thinkers, who are active, caring members of the global community.

Curriculum: American Age Range: Ages 3 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 218,000 THB to 374,000 THB Facebook Page: Nakornpayap International School | Chiang Mai | Facebook Website: Nakornpayap International School | Education Through Diversity (nis.ac.th)

credit : Nakornpayap International School | Education Through Diversity (nis.ac.th)Prem Tinsulanonda International School
Prem Tinsulanonda International School
Prem Tinsulanonda International School

"นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนนานชาติเปรมฯได้รับการสอนตามหลักสูตร IB ที่มีความเข้มข้นด้านวิชาการ โรงเรียนนานาชาติเปรมฯ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร IB ครบทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ PYP, MYP, DP และ CP หัวใจหลักของหลักสูตร IB คือเน้นสอนให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรักและตั้งใจขณะเรียนในห้องเรียนเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจุบัน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในหัวข้อนั้นๆ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย"
- ราเชล คียส์ (Rachel Keys)
ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์
Curriculum: IB Age Range: Ages 3 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 369,000 THB to 715,000 THB Facebook Page: Prem Tinsulanonda International School | Facebook Website: Prem Tinsulanonda International School | Chiang Mai, Thailand (ptis.ac.th)

credit : Prem Tinsulanonda International School | Chiang Mai, Thailand (ptis.ac.th)Panyaden International School
Panyaden International School
Panyaden International School
Genuine Values-based Education for a Sustainable Planet
Our vision is to see that our children excel academically and enrich their physical, social, emotional and intellectual well-being. We aim for them to develop a caring and compassionate understanding of the environment that will benefit themselves, the people they meet and the planet.
Curriculum: IB, British, International Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 297,000 THB to 538,000 THB Facebook Page: Panyaden International School, Chiang Mai | Chiang Mai | Facebook Website: Panyaden International School Chiang Mai Thailand

credit : Panyaden International School Chiang Mai Thailand


Singapore International School Chiangmai
Singapore International School Chiangmai
Singapore International School Chiangmai
SISB สาขาเชียงใหม่เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับโลกแห่งแรกที่มีการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ในเมืองเชียงใหม่ที่งดงามแห่งนี้ โรงเรียนของเราถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยาการด้านการศึกษาที่ดีที่สุด คณาจารย์ผู้สอนพร้อมทุ่มเทให้ความช่วยเหลือและแนะนำนักเรียนทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนา ประสบความสำเร็จ และก้าวถึงขีดสุดความสามารถ
แนวทางเชิงครุศาสตร์ที่เราใช้กับการสอน รวมถึงความสามารถในการสรรสร้าง ก่อให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้ เรามีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อกระตุ้นสติปัญญาและร่างกาย อาทิเช่น เทควันโด การเต้นฮิปฮอป และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมของเรา ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิงเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศและรางวัล The Duke of Ediburgh’s International Award

Curriculum: British, Singapore Age Range: Ages 2 to 16 Language of instruction: English Yearly fees: from 284,700 THB to 471,600 THB Facebook Page: Singapore International School Chiangmai - SISB | Amphoe Muang Chiang Mai | Facebook Website: Chiangmai Campus | SISB Schools

credit : Singapore International School Chiangmai


Varee Chiangmai International School
Varee Chiangmai International School
Varee Chiangmai International School
“An Education Beyond Tomorrow” Varee Chiangmai International School continually seeks to provide strong foundations for our students’ growth – physically, intellectually, socially and emotionally. Our vision is achieved through the focus on critical analysis, the study of English language, the use of