top of page

#IGCSEคือ ควรเริ่มติวตอนไหนดี ??

อัปเดตเมื่อ 29 ม.ค.secondary education system
cambridge IGCSE

มีผู้ปกครองถามว่า ระบบ #IGCSE เนี่ย ควรจะติวเมื่อไหร่ ตอนอายุเท่าไหร่ดี

(เกี่ยวกับระบบ #IGCSEคือ อะไร นั้นได้กล่าวไปในคอนเท้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปตามอ่านกันได้)


ก็ต้องขอบอกว่าแบ่งเป็นวิชานะครับ เป็นวิชาไป ถ้าเราพูดถึง IGCSE เลขละกัน

เลขเนี่ยจริง ๆ แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นวิชาที่ universal คือมันทั่วโลก มันเป็นภาษาเดียวกัน

เพราะว่าเลขมันก็คือ สมการเหมือนๆ กัน ตัวเลขเหมือนๆ กัน มันไม่ต้องมีหลายภาษา

เพราะฉะนั้นโรงเรียนไทยเองเรียนเลขเข้มข้นมาก


ในขณะที่ IGCSE เนี่ย เขาปูพื้นฐานเลขกันตั้งแต่บทแรกๆ ซึ่งเป็นบทที่ง่าย บทแรกของ IGCSE ในเลขเนี่ย สอนกันตั้งแต่จํานวนบวกกับจํานวนลบเอง บวกรวมกับบวกเป็นบวกมากขึ้น บวก บวกกับลบมันก็จะทําให้ลดลง แล้วก็ถ้าลบกับลบจะรวมกันแล้วกลายเป็นบวก


ซึ่งผมเชื่อว่า IGCSE จริงๆแล้วเริ่มเรียนได้ตั้งแต่เด็กเลย ไม่ต้องรอ year 9 ค่อยเริ่มเรียนก็ได้นะครับ นั่นคือคําตอบ


ก็คือโดยส่วนมากแล้วที่เราเคยสอนนะ แล้วเด็กมาเรียน IGCSE นะ เร็วสุดก็ year 5,6,7 เริ่มเรียน IGCSE ได้แล้ว สําหรับบทแรก ๆ ที่เป็นพวก algebra เราสามารถเรียนได้ ฝึกได้ รวมถึงเอาข้อสอบของ IGCSE มาทําด้วยก็ยังได้นะครับ


เพราะฉะนั้น IGCSE เริ่มได้เมื่อไหร่ ผมเชื่อว่าเริ่มได้ตั้งแต่เด็ก ๆ นะครับ :)


  • ครูกอล์ฟ

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page