top of page

8 Top International School in Phuket | โรงเรียนนานาชาติสุดหรู ใน 'ภูเก็ต'

Updated: Jan 30


โรงเรียนนานาชาติ ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ ภูเก็ต

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่ต้องการหาสถานศึกษาหลบความวุ่นวาย รักความสงบ วันนี้ The Class จะพาผู้ปกครองไปเยี่ยมชม 8 อันดับ โรงเรียนนานาชาติสุดหรู ใน 'ภูเก็ต' มาตรฐานระดับ World Class ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศดี หนีรถติด ซึ่งมีทั้งโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร British, American หรือแม้แต่ French กันค่ะ


British International School, Phuket

British International School, Phuket
British International School, Phuket
Curriculum: IB, British Age Range: Ages 3 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 418,000 THB to 832,000 THB Facebook Page: British International School, Phuket - BISP | Facebook Website: British International School, Phuket | Outstanding International School (bisphuket.ac.th)

การเรียนรู้ที่ BISP เป็น 'แบบองค์รวม' โดยจะปลูกฝังมิติทางสังคม อารมณ์ ร่างกาย และความรู้ความเข้าใจของเด็กที่กำลังพัฒนา

ในขณะที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม 'วิชาการ' และ 'การเสริมคุณค่า' เราไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ไว้ภายในห้องเรียนใด ๆ หรือภายในขอบเขตของ 'วิชา' ใดโดยเฉพาะ เราเข้าใจดีว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โมเดลสำหรับการเรียนรู้แบบองค์รวมของเรามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กทั้งหมด และปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Curriculum: British Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 248,000 THB to 396,000 THB Facebook Page: Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา Website: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (kajonkietsuksa.ac.th)

“ ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน สร้างนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ตอบโจทย์ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ”


เมื่อนักเรียนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับศาสตร์แขนงอื่นน้อยลง เจาะลงเพียงสิ่งที่ตนถนัดมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Subject Matter) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสารสนเทศจำนวนมหาศาลบนโลกอินเทอร์เน็ต ทดแทนหนังสือและตำราเกือบสิ้นเชิง หลักสูตรการเรียนของแผนกมัธยมจึงตอบสนองต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalize) ตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นในการเรียนต่อและการทำงาน สร้างความยืดหยุ่น ตอบรับกับการเปลี่ยนสายงานหรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปูพื้นฐานมาแต่ต้น ยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ( Continuously mastering English Skill ) ภายใต้การดูแลจากครูเจ้าของภาษา และมีการจัดสอบวัดระดับ OTE , IELTEs และ SAT เพื่อประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายและ เปิดมิติโลกทางภาษาให้กับนักเรียน ด้วยวิชาเลือกทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

HeadStart International School

HeadStart International School
HeadStart International School
Curriculum: British Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 300,000 THB to 420,000 THB Facebook Page: HeadStart International School | Facebook Website: HeadStart International School (headstartphuket.com)

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทใช้หลักสูตรนานาชาติ Cambridge ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

มีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รวมถึงหลักเกณฑ์การสอบวัดผลด้วย โดยการมุ่งเน้นโอกาสทางการสื่อสาร ความร่วมมือ และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมทักษะของอิสระในการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนตลอดจนการนำไปประกอบวิชาชีพ หลักสูตรของ Cambridge สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางวิชาการที่ดีต่อเนื่องมาจากระดับประถมศึกษา คือ ตั้งแต่ Key Stage 3 – 4 ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการเรียนภาษาจึงได้จัดหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทย ภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

BCIS Phuket International School

BCIS Phuket International School
BCIS Phuket International School
Curriculum: British and French Age Range: Ages 2 to 16 Language of instruction: English Yearly fees: from 239,800 THB to 393,800 THB Facebook Page: BCIS Phuket | Phuket | Facebook Website: Phuket International School | Berda Claude International School, Phuket (bcisphuket.com)

เรียนรู้แบบครอบคลุมและหลากหลายภาษา นำเสนอเส้นทางสู่ความสำเร็จสองหลักสูตร BCIS เปิดรับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้พลังแก่ผู้เรียนในการค้นหาความสนใจ และเป้าหมายในชีวิต

เราจะพัฒนาพรสวรรค์ คุณลักษณะเฉพาะตัว และกลายเป็น Independent life-long learners เป็นพลเมืองโลกที่กระตือรือร้นที่มุ่งมั่นในการให้บริการของมนุษยชาติและความยั่งยืนของโลกของเรา

International School of Phuket

International School of Phuket
International School of Phuket
Curriculum: British Age Range: Ages 2 to 16 Language of instruction: English Yearly fees: from 125,820 THB to 188,820 THB Facebook Page: International School of Phuket - ISP | Facebook Website: International School of Phuket (ISP) - Nature-Inspired Campus and Reasonable Fees (ispphuket.com)

หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติ Cambridge ที่ได้รับการรับรองไม่กี่แห่งในจังหวัดภูเก็ต และเป็นโรงเรียนเดียวในหาดราไวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากที่สุดของเกาะ โรงเรียนของเราภูมิใจนำเสนอโครงสร้างทางวิชาการที่ได้รับการรับรองจาก Cambridge International โดยให้การศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนถึง 16 ปี
Buds International School Phuket

Buds international school Phuket
Buds international school Phuket
Curriculum: American Age Range: Ages 1 to 12 Language of instruction: English Yearly fees: from 142,800 THB to 170,000 THB Facebook Page: Buds International School Phuket | Facebook Website: Buds International School Phuket - โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา (buds-phuket.com)

โรงเรียนนานาชาติบัดส์ภูเก็ตเป็นบูติกระดับประถมศึกษาและอนุบาล ตอนนี้โรงเรียนอยู่ในทำเลใหม่ อาคารสวย อากาศบริสุทธิ์ และพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้บริการเด็กที่มีอายุระหว่าง 18 เดือนถึง 12 ปี

นอกเหนือจากกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดแล้ว ยังมีชั้นเรียนขนาดเล็ก (สำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทุ่มเทมากขึ้น) การศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตร common core standard (American) curriculum และโปรแกรม MAP Growth เพื่อให้แน่ใจว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีคุณภาพ

QSI International School of Phuket

QSI International School of Phuket
QSI International School of Phuket
Curriculum: American Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: (ทางโรงเรียนไม่เปิดเป็นสาธารณะ) Facebook Page: QSI International School of Phuket | Facebook Website: QSI International School of Phuket - QSI International School of Phuket

อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด 'นักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้' QSI Phuket เสนอโปรแกรมการศึกษาที่รอบรู้และเข้มงวด ตรงกับความต้องการด้านวิชาการ สังคม และอารมณ์ของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยเน้นความเคารพในแนวคิดและค่านิยมร่วมกัน เรารับรองความเชี่ยวชาญของทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและครอบคลุม โดยปลูกฝังให้นักเรียนแต่ละคนมี Life-long passion for learning เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีเกียรติและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

UWC Thailand

UWC Thailand
UWC Thailand
Curriculum: IB Age Range: Ages 2 to 18 Language of instruction: English Yearly fees: from 299,000 THB to 799,000 THB Facebook Page: UWC Thailand | Facebook Website: UWC Thailand | Leading IB International School in Phuket

Good Heart, Balanced Mind, Healthy Body

เราพยายามที่จะตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ปลูกฝังความสุขที่แท้จริง และประพฤติอย่างมีสติและเห็นอกเห็นใจ เราใช้หลักสูตร International Baccalaureate เป็นพื้นฐานทางวิชาการของเราและจ้างครูระดับโลกเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม


แต่ละโรงเรียนก็มีเอกลักษณ์และบรรยากาศ หรือแม้แต่หลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ปกครองที่ไม่อยากเดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ที่ต่างประเทศไกลๆ อีกทั้งครอบครัวยังได้พักผ่อนเที่ยวทะเลบ่อยๆ แน่นอนค่ะ ^-^


สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนพิเศษ ติวสอบ IGCSE IB AS/A-Level หรือเรียนเพื่อปูพื้นฐาน The Class ยินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนทั้งในรูปแบบ onsite และ online สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ :)


สนใจติว #IGCSE #AS/A-Level The Class เรายินดีให้คำปรึกษา academic for #Secondary & University Prep สำหรับระบบ International ทั่วโลก ___________________________ 🔹 Experienced & Trained Tutors 🔹Effective ONLINE TUTORING + Student Class Report 🔹 Consult and plan your EDUCATION ABROAD ___________________________ 📞094-952-5241 📲 https://lin.ee/EQGO8qV 📍Open Everyday, Soi Vibhavadi 44, Bangkok

อ้างอิง : เว็บไซต์โรงเรียน, List of every International School in Phuket (international-schools-database.com)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page